2019

1
„Śpiew się kończy, ale kontemplacja pozostaje” Barwy chorału, ton czwarty / Targi Wydawców Katolickich w Warszawie
2
Tania książka // „Semiologia gregoriańska”, „Opowieści pielgrzyma”, „W chorale jest wszystko”
3
Doskonałość życia błogosławionego zamyka się w tych czterech stopniach [część 2] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza
4
„Takich słów nie ośmieli się wypowiedzieć żaden człowiek występny…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 2]
5
„I przemija, i trwa” – przemija świat, trwa dobroć Boga, ale i dobroć człowieka. Felietony ojca Leona Knabita OSB
6
Cztery stopnie duchowe [część 1] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza
7
Tania książka // „Aż po krańce ziemi. Rekolekcje wielkopostne”, „Biblia jak pocisk. Jak walczyć z myślami?”, „Modlitwa prowadząca do środka”
8
Leon Knabit OSB: „Małżeństwo katolików, związek mężczyzny i kobiety, ma być związkiem sakramentalnym. Tylko w takim małżeństwie powinny rodzić się dzieci”
9
„W czasie tej mo­dlitwy dusza tonie i omdlewa z miłości, a z Bogiem rozmawia poufale i czule jakby z własnym ojcem…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 1]
10
„Jest w człowieku głód medytacji, potrzeba pokarmu duchowego, tego aby słowo Boże stało się chlebem albo miodem”

„Śpiew się kończy, ale kontemplacja pozostaje” Barwy chorału, ton czwarty / Targi Wydawców Katolickich w Warszawie

Czas płynie, przynosi wiele słów i pytań, odejść i powrotów. Chorał wciąż trwa. Nieodmiennie inspiruje i wciąż jest nagrywany. Nic dziwnego, że ci, którzy śpiewają go codziennie – a takich miejsc na świecie jest, niestety, coraz mniej – czują się zobowiązani, by dzielić się jego niezwykłą mocą i pięknem. Oto w skrócie geneza proponowanej przez[…]

więcej

Tania książka // „Semiologia gregoriańska”, „Opowieści pielgrzyma”, „W chorale jest wszystko”

W tym tygodniu przesyłamy kolejne tytuły o 40% tańsze: Ofiara liturgiczna Acedia dziś Osiem duchów zła i sposoby walki z nimi Mój miły jest mi woreczkiem mirry (Pnp 1,13) Droga człowieka Modlitwa chrześcijańska Opowieści pielgrzyma Od bogów pogańskich do Boga żywego Semiologia gregoriańska W chorale jest wszystko

więcej

Doskonałość życia błogosławionego zamyka się w tych czterech stopniach [część 2] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza

Rekapitulacja Aby łatwiej zobaczyć wzajemne powiąza­­nie treści dłuższych wypowiedzi, zbierz­my zwięźle to co w nich najważniejsze. Zgo­­dnie z podanymi wyżej przykładami mo­­­żesz zauważyć, jak łączą się ze sobą na­wza­­jem wymie­nione stopnie, i jak jeden wy­­przedza drugi nie tylko czasowo, ale i przy­­­czynowo. Czytanie jako niby fundament występuje pierwsze. Ono podsunąwszy temat prowadzi nas do rozmyślania. Roz­myślanie[…]

więcej

„Takich słów nie ośmieli się wypowiedzieć żaden człowiek występny…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 2]

W drugiej prośbie, dusza doskonale czysta wyraża pragnienie aby jak najprędzej nadeszło królestwo jej Ojca. Poprzez „kró­les­two Boże” rozumiemy tutaj, przede wszyst­kim, nieustanne panowanie Chrystusa w duszach świętych, w których szatan pozbawiony został swojej władzy, przez wytępienie cuchnących wad, a Bóg zaczął w nich panować poprzez miły zapach cnót: czystości – po pokonaniu nieczystości, pokoju[…]

więcej

„I przemija, i trwa” – przemija świat, trwa dobroć Boga, ale i dobroć człowieka. Felietony ojca Leona Knabita OSB

Człowiek – homo sapiens, człowiek mądry. Być ludźmi, to zadanie dla nas wszystkich. I dlatego taki właśnie tytuł daliśmy pierwszemu zbiorowi artykułów zamieszczanych w czasopiśmie „Nasze Szlachetne Zdrowie”, wydawanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Mówi się o nich bonifratrzy – BONIfratres – a więc dobrzy bracia, czyli bracia i dobrzy, i mądrzy. Wczesnochrześcijański[…]

więcej

Cztery stopnie duchowe [część 1] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza

Wprowadzenie Starożytność chrześcijańska nie znała trakta­tów o mod­lit­wie jako ta­kich. Nawet dzieła no­sz­ą­ce taki tytuł – jak na przy­kład „O modlitwie” Ter­tul­iana, Ory­genesa, Cypriana – były w rzeczywis­toś­ci komen­ta­rza­mi do Pisma Świę­te­go, do Mod­litwy Pańskiej. Dopiero Średniowie­cze wprowa­dzi­ło roz­prawy na ten te­mat. Przeważnie były one dzieła­mi ówczes­nych mni­­chów. Pismo Świę­te nadal pozostało w cen­­trum uwa­gi. Dos­konale­nie[…]

więcej

Tania książka // „Aż po krańce ziemi. Rekolekcje wielkopostne”, „Biblia jak pocisk. Jak walczyć z myślami?”, „Modlitwa prowadząca do środka”

W tym tygodniu przesyłamy kolejne tytuły o 40% tańsze: Boże miłosierdzie Chrześcijańska medytacja Lectio Divina. Boże czytanie Bóg przemawia do duszy Mnisi – nie tylko ci święci… Miejsce Łaski Modlitwa ducha Modlitwa prowadząca do środka W szkole modlitwy Ojca Leona myśli na dobry dzień Wiara, nadzieja i miłość Pomiędzy grzechem a myślą Słuchaj… Refleksje liturgiczne Dwadzieścia[…]

więcej

Leon Knabit OSB: „Małżeństwo katolików, związek mężczyzny i kobiety, ma być związkiem sakramentalnym. Tylko w takim małżeństwie powinny rodzić się dzieci”

Tyle się mówi i pisze o konieczności naprawy i poprawy aktualnej rzeczywistości. Poszukajmy recepty u Jezusa. A On powiada: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18,3). I tu właśnie zaczyna się problem. O dziecku można pisać tomy, a ja chciałbym podzielić się z wami paroma moimi[…]

więcej

„W czasie tej mo­dlitwy dusza tonie i omdlewa z miłości, a z Bogiem rozmawia poufale i czule jakby z własnym ojcem…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 1]

Podniesieni na poziom synostwa, rozpalmy raczej natychmiast w sobie miłość godną dobrych dzieci, która nie prosi o korzyść dla siebie, ale wszystkie swoje pragnienia skupia wokół chwały Ojca. Niech się święci imię Twoje! – wołajmy, potwierdzając, że jedynym naszym pragnieniem i radością jest Jego chwała, a my sami staramy się być naśladowcami Chrystusa, który powiedział:[…]

więcej

„Jest w człowieku głód medytacji, potrzeba pokarmu duchowego, tego aby słowo Boże stało się chlebem albo miodem”

Werset Pieśni nad Pieśniami, z którego zaczerpnięty jest tytuł, w całości brzmi: Mój miły jest mi woreczkiem mirry, między piersiami mymi położonym (Pnp 1,13) (kobiety w starożytności nosiły na szyi woreczek z tą żywicą, aby nieustannie wdychać jej przyjemny zapach). Są to słowa oblubienicy, która rozmyśla o swoim oblubieńcu – ukochanym. Święty Bernard z Clairvaux widzi w tym obrazie[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl