Projekt FILOKALIA

1
„Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta”. Wybór z I tomu „Filokalii”
2
Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.2] – łaska Boża a przykazania
3
Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.1] – o prawie duchowym
4
Książka najbardziej pożyteczna dla duszy – „FILOKALIA. Teksty o modlitwie serca”
5
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.6] – sentencje duchowe Grzegorza z Synaju (1255–1346)
6
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.5] – sentencje duchowe Diadocha z Fotyki (ok. 400 – ok. 485)
7
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.4] – sentencje duchowe Pseudo-Makarego Egipskiego (IV/V w.)
8
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.3] – sentencje duchowe Niketasa Stetatosa (ok. 1005 – ok. 1090)
9
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.2] – sentencje duchowe Hezychiusza z Synaju (VIII – IX w.)
10
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.1] – sentencje duchowe Jana z Karpatos (VII w.)

„Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta”. Wybór z I tomu „Filokalii”

Oddajemy do rąk Czytelników teksty autorstwa Pseudo-Antoniego Wielkiego i Izajasza Anachorety. Niniejszy tom to owoc rozpoczętego procesu całościowego, pierwszego w Polsce tłumaczenia Filokalii, antologii pism duchowych (IV – XV wiek) zredagowanej w XVIII w. przez św. Makarego z Koryntu i św. Nikodema Hagiorytę. Pod imieniem Pseudo-Antoniego Wielkiego Filokalia przekazuje nam tekst jakiegoś nieznanego starożytnego filozofa, oczytanego w tekstach stoickich i[…]

więcej

Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.2] – łaska Boża a przykazania

an chciał pokazać, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich przykazań, ale przyjęcie za synów jest łaską udzieloną ludziom przez wylanie Jego Krwi. Powiedział On bowiem: Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, tak mówicie i wy: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Królestwo niebieskie nie jest nagrodą za uczynki, ale łaską Pana przygotowaną dla[…]

więcej

Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.1] – o prawie duchowym

rzede wszystkim wiemy, że Bóg jest początkiem, pośrednikiem i celem wszelkiego dobra. Nie można bowiem czynić dobra albo wierzyć inaczej, jak tylko w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym. szelkie dobro jest darowane przez Pana. Kto w to wierzy, nie straci go. Mocna wiara to wieża warowna, a dla wierzącego Chrystus jest wszystkim. szelkie twoje zamierzenia[…]

więcej

Książka najbardziej pożyteczna dla duszy – „FILOKALIA. Teksty o modlitwie serca”

Mało jest książek, które są równe Filokalii. Tym większa radość, że pozycja ta znowu jest dostępna. Jeszcze większa radość z powodu planów wydawnictwa Tyniec, które przewidują opublikowania całości tego dzieła (aby uzmysłowić sobie rozmiar pracy, która czeka na zespół wydawniczy, przypomnę tylko, że edycja ta będzie liczyć ponad 2 000 stron!). Co to jednak jest[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.6] – sentencje duchowe Grzegorza z Synaju (1255–1346)

eśli serce jest wolne od wszelkich myśli i działa w nim Duch Święty, staje się ono prawdziwą świątynią, jeszcze w tym życiu. Wszystko bowiem dokonuje się w nim i wyraża według Ducha. Kto tego nie osiągnął, ale ma inne cnoty, może być jakby dobrym kamieniem do budowy świątyni Bożej. Nie jest jednak świątynią Ducha, ani[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.5] – sentencje duchowe Diadocha z Fotyki (ok. 400 – ok. 485)

iedy nasz umysł świadomie zaczyna doznawać pociechy Ducha Świętego, wówczas szatan także pociesza duszę jakimś odczuciem fałszywej słodyczy. Jeżeli umysł, poprzez głęboką pamięć, mocno trzyma się świętego Imie­nia Pana Jezusa oraz użyje tego świętego i chwalebnego Imienia jako broni przeciw złudzeniom, wówczas uwodziciel wycofuje swe przebiegłe zamiary, ale natychmiast atakuje duszę w otwartej walce. Umysł jednak,[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.4] – sentencje duchowe Pseudo-Makarego Egipskiego (IV/V w.)

ak modlitwa przewyższa inne dzieła, tak również człowiek, który jest w niej rozmiło­wany, musi wykazać więcej trudu i troski, by niespostrzeżenie nie wkra­dło się zło. Szatan bowiem większymi pokusami atakuje tych, co zabiegają o większe dobro. Muszą więc oni zachować szczególną czujność i trzeźwość, aby każdego dnia trwając na modlitwie, ukazywali w życiu jej liczne owoce: miłość[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.3] – sentencje duchowe Niketasa Stetatosa (ok. 1005 – ok. 1090)

ic tak nie umacnia więzi człowieka z Bogiem, jak czysta i duchowa modlitwa. Ona właśnie potrafi jednoczyć ze Słowem tego, kto nieprzerwanie się modli wspomagany przez Ducha Świętego i jego dusza zostaje obmyta łzami żalu, przepojona słodyczą skruchy oraz oświecona światłem Ducha. ługie trwanie na śpiewie psalmów jest także bardzo ważne, jeśli kierują nim wytrwałość[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.2] – sentencje duchowe Hezychiusza z Synaju (VIII – IX w.)

zujność (gr. népsis) to duchowe ćwiczenie, które jeśli jest stosowane wytrwale i gorliwie, z Bożą pomocą, pozwala człowiekowi całkowicie uwolnić się od namiętnych myśli i słów oraz ze złych uczynków. Daje też, na ile to możliwe, pewne poznanie niepojętego Boga i ukazuje Jego ukryte tajemnice. Pomaga wypełnić każde przykazanie Starego i Nowego Testamentu, i prowadzi do[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.1] – sentencje duchowe Jana z Karpatos (VII w.)

dy mnożą się pokusy, zdarza się, że człowiek, chociaż jest gorliwy, schodzi z dobrej drogi. Odstępuje od zasad, gdyż, jak mówi Pismo, znikła cała jego mądrość i umiejętność. A to nas uczy, by nie ufać sobie samemu, i by nie chełpić się jak Izrael mówiąc: To moja ręka mnie wybawiła. Miej jednak nadzieję, że zostaniesz[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl