Czytamy św. Jana Kasjana [cz.1] – trzy sposoby przezwyciężania wad

Błogosławiony Cheremon odpowiedział wówczas: „Trzy rzeczy powstrzymują ludzi od poddania się wadom: bojaźń przed piekłem lub przed doczesnymi prawami, nadzieja i pragnienie Królestwa Niebieskiego, umiłowanie dobra czyli miłość samej cnoty. To, że bojaźń chroni od skażenia wadami, stwierdza wyraźnie Pismo Święte w zdaniu: Bojaźń Pańska nienawidzi zła. Podobnie przed napaścią wad zabezpiecza nadzieja, albowiem: Nie zgrzeszy żaden, kto w Nim ma nadzieję. Także miłość nie obawia się popadnięcia w grzechy, ponieważ miłość nigdy nie upada i zakrywa wiele grzechów.

Dlatego też zamykając całą naukę o zbawieniu w udoskonaleniu tych trzech cnót, błogosławiony Apostoł powie: Teraz trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy. Istotnie, to wiara, która wywołuje w nas lęk przed przyszłym sądem i mękami, pozwala nam unikać skażenia wadami. To nadzieja, która odrywa nasz umysł od rzeczy doczesnych, uczy nas gardzić wszelkimi rozkoszami ciała w oczekiwaniu na niebieską nagrodę. To miłość, która rozpala nasze serce dla Chrystusa i budzi w nim pragnienie duchowych cnót, sprawia, że nienawidzimy wszystko, co staje temu na przeszkodzie.

Te trzy cnoty chociaż wydają się mieć jeden cel, to znaczy mają nas powstrzymywać od rzeczy niedozwolonych, bardzo jednak różnią się między sobą stopniem doskonałości.

Wiara i nadzieja właściwe są ludziom, którzy pragną wprawdzie postępu, ale nie umiłowali jeszcze cnoty; miłość zaś właściwa jest Bogu oraz tym, którzy przyjęli już w sercu Jego obraz i podobieństwo. Tylko On jeden bowiem czyni dobro, nie powodowany żadnym lękiem czy nadzieją nagrody, a samą tylko miłością dobra, bo jak powiada Salomon: Wszystko, co Pan uczynił, uczynił dla samego Siebie. Z powodu swej dobroci udziela więc obficie wszelkich dóbr, tak godnym jak i niegodnym, ponieważ żadna zniewaga czy ludzka niegodziwość nie jest w stanie Go zniechęcić lub boleśnie dotknąć Jego doskonałej dobroci i niezmiennej natury.


św. Jan Kasjan „Rozmowy z Ojcami, tom 2”

Materiały dodatkowe:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl