Interesuje Cię temat MODLITWY SERCA? Pragniesz modlić się nieustannie? Zobacz co warto przeczytać…

Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, podobnie jak sami mnisi opactwa tynieckiego, stara się szerzyć wiedzę o modlitwie Jezusowej, ukształtowanej w ciągu wielu stuleci modlitewnej praktyce zwyczajowo kojarzonej ze Wschodem chrześcijańskim, lecz również odciskającej swój ślad na Zachodzie. Przez lata zajmowania się tematem udało się nam przygotować szereg publikacji z nurtu duchowości hezychastycznej (gr. hesychía oznacza ‘wyciszenie’). U samego początku modlitwy serca leży Pismo Święte, pracowicie przyswajane przez pokolenia mnichów egipskich poprzez ruminatio, „przeżuwanie”, wielokrotne powtarzanie biblijnych zdań. O życiu dawnych mnichów i ich nauce czytamy w Apoftegmatach Ojców i w Rozmowach z Ojcami Jana Kasjana. Szczególnie wartościowe są pisma Ewagriusza z Pontu, którego dzieła we fragmentach znajdziemy w Filokalii. Na uwagę zasługują przede wszystkim jego traktaty O modlitwie i O praktyce ascetycznej.

Filokalia to dzieło mnichów prawosławnych, stąd by czerpać z nauk tego samego nurtu należy szukać autorów cerkiewnych. W naszej ofercie znajdziecie wybitnych przedstawicieli XIX-wiecznego rosyjskiego mistycyzmu: Starców Pustelni Optyńskiej, Teofana Rekluza, Jana z Wałaamu (XIX/XX w.)… W wieku XX na pierwszy plan wysuwają się cenione przez tysięcy czytelników Opowieści pielgrzyma, które opowiadają o wędrowcu, przemierzającym Rosję z Filokalią w jednej oraz z czotką w drugiej ręce.

Zapraszamy Was do dokładnego zapoznania się z naszymi propozycjami wydawniczymi, o których można by jeszcze wiele pisać (zwłaszcza o autorach współczesnych, m. in. o Jeanie-Yves Leloupie i o Gabrielu Bungem). Z pewnością każdy z Was znajdzie coś, co wesprze go na drodze do zjednoczenia z Bogiem poprzez Jezusową modlitwę…


Poniżej przedstawiamy tylko niektóre propozycje, całe zestawienie literatury na temat modlitwy serca znajdziesz na stronie projektu FILOKALIA – czyli TUTAJ 🙂

 

modlitwa-jezusowa

Modlitwa Jezusowa

Historia modlitwy Jezusowej była badana już pod pewnymi aspektami, ale jak dotąd nigdy nie została ujęta całościowo. Nie zamierzamy tutaj opracowywać całych jej dziejów; chcielibyśmy jedynie naszkicować główne etapy. Nasze zainteresowanie tym problemem nie jest zainteresowaniem historyka. Chodzi o zbadanie praktyki, która choć zakorzeniona w najdawniejszej starożytności, do dziś pozostaje żywotna pośród chrześcijan Wschodu.

Zasadniczo nie jest wymieniana w traktatach poświęconych „formom” czy „sposobom” modlitwy. Jednakże jest starsza i bardziej rozpowszechniona niż inne metody opisywane w klasycznych podręcznikach.

 


 

filokalia

Filokalia – teksty o modlitwie serca

Filokalia to najważniejsza wschodniochrześcijańska antologia pism o modlitwie nieustannej. Obejmuje teksty starożytne i średniowieczne z obszaru kultury grecko-bizantyńskiej. Są one od kilku stuleci równie ważne także dla duchowości zachodniego chrześcijaństwa.

Dzieło to przeżywa nową falę zainteresowania. Wydaje się, że jego znajomość jest niemal konieczna do rozumienia ekumenicznej Tradycji Kościoła. Rozświetla ono najtrudniejsze zawiłości życia duchowego. Formuła zwięzłych i trafnych tekstów powoduje zaś, że szybko można przejść od wiedzy o modlitwie do jej praktyki.

 


 

opowiesci-pielgrzyma

Opowieści pielgrzyma

W każdej dziedzinie są takie książki, które po prostu trzeba znać. W dziedzinie duchowości należą do nich z pewnością Opowieści pielgrzyma. To anonimowe, klasyczne dzieło zakorzenione w rosyjskim prawosławiu ukazuje nam inne oblicze pobożności i modlitwy niż to, z którym być może spotykamy się na co dzień. Jest ono znakomitą odpowiedzią na pragnienie ciągłego przebywania w Bożej obecności.

Pokazuje jak poprzez nieustanną modlitwę Jezusową zmieniać swoje wnętrze aby każdego dnia stawać się jeszcze bardziej „człowiekiem z Ducha”.

 


 

zdobyty-plomien

Zdobyty płomień

Listy Starca z Wałaamu są pięknym świadectwem duchowości prawosławnego mnicha. Osoba starca w Kościele prawosławnym nie ma swojego odpowiednika w Kościele łacińskim. Zdobyty płomień zawiera rady praktyczne starca dotyczące modlitwy, stanów ducha, pokus i doświadczeń mistycznych, które są udziałem każdego szczerze miłującego Boga chrześcijanina.

 

 


 

starcy-z-pustelni-optynskiej

Starcy Pustelni Optyńskiej

Z pośród wielu szkół duchowości prawosławnej niepospolite miejsce zajmuje duchowość starców z Pustelni Optyńskiej. Mnisi z tej wspólnoty znaleźli znakomity klucz do wzrostu duchowego czerpiąc jednocześnie z Tradycji starożytnej i z umiejętnego odczytywania znaków czasów.

 

 


 

gliniane-naczynia

Gliniane naczynia

Jeden z najwybitniejszych na świecie znawców starożytnego monastycyzmu ukazuje jak modlitwa osobista kształtowała życie Ojców Pustyni, którzy byli najczęściej ludźmi prostymi, niewykształconymi, jak prowadziła ich ona do ogromnego bogactwa życia duchowego.

 

 


 

droga-do-zbawienia

Droga do zbawienia

Kto wkroczy na słuszną drogę podobania się Bogu albo zacznie z pomocą łaski dążyć ku Bogu drogą prawa nakreślonego przez Chrystusa, temu nieuchronnie będzie groziło niebezpieczeństwo zejścia na manowce, zagubienia się i zaginięcia w mniemaniu, że jest na drodze zbawienia.

 

 


 

chmura-niewiedzy

Chmura niewiedzy

Klasyczny, średniowieczny (XIV w.), staroangielski tekst mistyczny anonimowego autora wraz z dodatkami (listy: o modlitwie, o rozeznawaniu duchów, o kierownictwie duchowym). Tłumaczenie, mimo tego, że było dokonane z tłumaczenia francuskiego, posiada tę niezastąpioną wartość, że o. Piotr sam był człowiekiem doświadczonym w głębokiej modlitwie wewnętrznej.

 

 


 

slowa-z-gory-athos

Słowa z góry Athos

Od dwóch tysięcy lat, ludzie szukający wskazówek życia duchowego udają się do klasztorów aby w ich kontemplacyjnej atmosferze zbliżyć się choć odrobinę do Boga. Jednym z takich miejsc jest słynąca z ortodoksyjnych mnichów Góra Athos. Mimo, że wiele klasztorów z Góry Athos stoi dziś pustych, nadal przybywa tam co roku kilka milionów wyznawców różnych chrześcijańskich wyznań aby zobaczyć, jak powinno wyglądać prawdziwe chrześcijańskie życie.

 

 


 

slowa-o-modlitwie

Słowa o modlitwie

Nasze wydawnictwo opublikowało jedną z książek św. Teofana, pt. „Droga do zbawienia”, będącą pierwszym polskim przekładem jego dzieł. Zainteresowanie, jakie wzbudziła ta obszerna pozycja, zachęciło do tego, aby – w postaci mniejszej książeczki – opublikować kilka konferencji Teofana poświęconych modlitwie.

 

 


 

rozmowy-o-modlitwie

Rozmowy o modlitwie

Istotnie, niewiele modli się ten, kto modli się tylko wtedy, gdy klęczy, a w ogóle nie modli ten, kto klęcząc ma serce pełne rozproszeń. Jacy więc chcemy być podczas modlitwy, tacy musimy być przed nią, albowiem jakość modlitwy zależy od stanu, który ją poprzedza. Dzieje się tak dlatego, ponieważ myśli, które zaprzątają nasz umysł albo uniosą go ku niebu, albo pogrążą w marnościach tego świata.

 

 


 

Skorzystaj z pełnego zestawienia literatury na temat MODLITWY SERCA - kliknij tutaj

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl