Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.5]

Modlitwą serca, czystą i niezmąconą jest ta, z której, jak się mówi, pojawia się ciepło w sercu, zgodnie ze słowami: Serce w mym wnętrzu rozgorzało i podczas mego rozważania zapłonął w nim ogień (Ps 39,4). Jest to ogień, jaki Pan Jezus Chrystus przyszedł rzucić na ziemię naszych serc, które najpierw były pełne cierni z powodu namiętności, teraz zaś posiadają Ducha dzięki łasce. Mówi bowiem Pan nasz Jezus Chrystus: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12,49). Czy nie jest to ten ogień, który kiedyś rozpalił się i zapłonął w Kleofasie i jego towarzyszu, sprawiając, że mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, gdy byliśmy w drodze? (Łk 24,32).

Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, uświęcenia ciała, przemienienia obu przez Boga, do nieśmiertelności i raczej do odrzucenia namiętności i demonów, albo, dokładniej mówiąc, do zjednoczenia oraz świętej i nadprzyrodzonej więzi, łączącej z Bogiem – jak częste przyjmowanie, czystym i gorącym sercem, świętych, nieskalanych, nieśmiertelnych i życiodajnych tajemnic, a więc czcigodnego Ciała i Krwi Pana i Boga, Zbaw­cy naszego Jezusa.

Święty Apollos mówi, że mnich, jeśli może, winien codziennie przystępować do sakramentów Chrystusa. Kto zaś oddala się od nich, oddala się od Boga. Jeśli natomiast często do nich przystępuje, to często przyjmuje Ciało Chrystusa. Zbawczy głos mówi bowiem: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,54.56). Jest to więc pożyteczne dla mnichów, którzy nieustannie zachowują pamięć o Męce Zbawiciela. Każdego dnia należy być gotowym na przyjęcie świętego Sakramentu.


fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”

 

Możesz skorzystać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl