Kilka słów Anselma Grüna OSB na temat książki „Post modlitwą ciała i duszy”

3 marca 1983 r. przedstawiciele różnych religii dyskutowali, w ramach telewizyjnego serialu Omnibus, na temat postu. Ja usiłowałem przedstawić tam chrześcijańskie ujęcie tego tematu: post jako czynnik gruntujący modlitwę, jako modlitwa ciała i duszy, jako pomoc we wzmocnieniu czujności i otwarciu się na Boga. Dr Bauer – kierownik audycji – zapytał mnie, czy Kościół przypadkiem nie przespał spra­wy przez to, że mniej lub bardziej ograniczył posty. Pytanie to nurtowało mnie nadal po dyskusji. Przynaglało, by i we własnym ży­ciu na nowo znaleźć więcej miejsca dla postu, a także by sięgnąć do postnej tradycji chrześcijańskiej i jej osiągnięć. W ten sposób powstał ten tomik.

Post został ostatnimi czasy na nowo odkry­ty przez medycynę i ruch medytacyjny. Te­rapia postna bywa stosowana – i to z ogrom­nym powodzeniem – w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych, przede wszystkim przy leczeniu reumatyzmu i artretyzmu. Kursy medytacyjne zaś często są łączone z postem, aby głębiej, w ciszy, wejść w siebie. Ruch pokojowy stosuje post jako środek protestu przeciwko bez­sen­sownemu wyścigowi zbrojeń. A Kościół w spra­wie ponownego od­krycia postu i jego działania stoi jakby na uboczu. Zapomniano, że post jest wyrazem wiary i mo­dlitwy Kościoła. Mogły na tym zaważyć dwie sprawy:

  • Dualizm między ciałem a duszą. Ciało zostało oddzielone od duszy. Post stał się postawą czysto duchową. Przeakcentowano ducha postu, rozumiejąc przez to wewnętrzną wolność w stosunku do spraw tego świata, duchowy powrót do Boga i odnowę. Post czysto cielesny bywał traktowany niemal nieufnie, a przy tym nie zauważono, że wraz z postem cielesnym zaginął również i duch postu, prze­duchowienie zaś doprowadziło do nowego jakby zmaterializowania. Post zaczął być traktowany po gospodarsku. Koncentrował się on na corocznie rosnących datkach dla biskupich dzieł charytatywnych.
  • Legalizm. Kościół przed soborem zadowalał się szeregiem przepisów postnych, bez nale­żytego ukazania sensu postu i jego celu. Mnóstwo przepisów pociągało za sobą równie wielką liczbę dyspens. W rezultacie zostało zagubione zrozumienie wartości samego postu.

Doświadczenia Kościoła pierwotnego w dzie­­dzinie postu powinny nam pomóc na nowo zrozumieć post jako wyraz naszej wiary i jako formę modlitwy, jako modlitwę ciała i duszy. Teksty Ojców Kościoła i autorów mo­nasty­cznych mogą mobilizować do praktyki postu po prostu w Kościele, co w ostatnich latach poszło zupełnie w niepamięć. Myśli Ojców i daw­nych mnichów ukazują nam, że to Kościół właśnie przyczynił się decydująco do głębokiego zrozu­mienia postu i do zdrowej jego praktyki.


Anselm Grün OSB | Post – modlitwą ciała i duszy – kup w księgarni on-line

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl