Kilka słów wstępu do książki „Miejsce łaski” O. Piotra Rostworowskiego

Pomimo tego, że postać o. Piotra Rostworowskiego jak i jego spuścizna piśmiennicza nie są całkowicie obce polskiemu Czytelnikowi, to jednak nadal tyniecki i bielański przeor wraz ze swoją myślą duchową pozostaje postacią do końca nieodkrytą. Na redakcyjną oprawę oczekują nieznane szerszemu gronu konferencje, zapiski czy listy o. Piotra. Miejmy nadzieję, że te wartościowe teksty zostaną we właściwy sposób przygotowane i wyeksponowane, by mogły służyć wszystkim poszukującym Boga.

Bóg zawsze jest najwierniejszym towarzyszem duszy ludzkiej. Są jednak miejsca i czasy w osobistej historii każdego człowieka, kiedy Pan dotyka nas szczególnie, gdzie intensywniej obdarza nas swoją łaską. Odnajdujemy wtedy „miejsce łaski” (może lepiej powiedzieć, że to ono odnajduje nas). „Miejscem łaski” dla wielu mnichów i mniszek jest klasztor i zakon monastyczny. W tym „Miejscu łaski” znalazł się i o. Piotr. Klasztory benedyktyńskie w Belgii i Polsce oraz kolejne eremy kamedulskie, w których przebywał o. Ros tworowski, a ogólniej rzecz ujmując: życie mnisze było dla niego „miejscem” szczególnego obdarowania, intensywnego obcowania z Bogiem. O tym, czy jest to „miejsce łaski” opowiadał w swoich kazaniach, mowach, konferencjach. O tym też mówią teksty zamieszczone w tej książce.

Nasza NOWOŚĆ czeka na Ciebie w księgarni on-line

Z radością przekazujemy do rąk Czytelników wybór konferencji o. Piotra, które rozproszone wśród różnych publikacji zostały zebrane i odświeżone. Pewne fragmenty znajdujących się w książce tekstów wymagały nieznacznych interwencji redaktorów, które ułatwią pełne rozumienie przesłania znanego mnicha. Celem redaktorów książki było ujednolicenie interpunkcji, poprawienie błędów znajdujących się we wcześniejszych wariantach tekstów oraz w miarę możliwości uniknięcie nowych. O. Piotr w publikowanych przemówieniach zwracał się przede wszystkim do swoich współbraci i sióstr zakonnych, dlatego znajduje się w nich wiele zwrotów łacińskich, czy słów terminologii zakonnej, które mogą być niezrozumiałe dla współczesnego odbiorcy. Wszystkie fragmenty Pisma Świętego podawane przez Autora po łacinie, jak również pozostałe trudniejsze sformułowania zostały przetłumaczone i objaśnione. Całość przypisów zamieszczonych w niniejszej publikacji pochodzi od redaktorów tomu.

Czytelnik odnajdzie w książce o. Piotra jego wypowiedzi publikowane na przestrzeni lat 80., w których utrwalił on swoje poglądy dotyczące życia zakonnego, przestrzegania Reguły św. Benedykta czy istoty ślubów mniszych. Nie jest to jednak lektura przeznaczona wyłącznie dla sióstr i braci zakonnych. Mogą po nią sięgnąć także ludzie świeccy zainteresowani światem mnichów, jak i ci, którzy szukając sposobów pogłębienia swojej duchowości zwracają się do źródeł życia monastycznego. Wszak mnich to nikt inny jak chrześcijanin pragnący żyć pełnią przesłania Ewangelii. Jesteśmy przekonani, że wśród wierzących małżonków, ludzi żyjących samotnie, kapłanów zaangażowanych w dzieło ewangelizacji można spotkać wielu „mnichów” odnajdujących Pana w cichej modlitwie oraz wytrwałej pracy pośród zgiełku i zmienności świata.

Ufamy, że konferencje o. Piotra Rostworowskiego ujęte w nową szatę edytorską trafią do szerszego grona odbiorców, stanowiąc inspirację dla Czytelników, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z postacią benedyktyna-kameduły. Jednak również Ci, którzy już wcześniej spotkali się z wybranymi przez nas tekstami, mogą z powodzeniem ponowić lekturę konferencji, które pomimo upływu lat nie utraciły nic na swojej aktualności.


Radosne spotkanie O. Piotra Rostworowskiego ze współbraćmi z Opactwa tynieckiego, podczas rekreacji w 1982 r. 🙂 przygotowaliśmy również zestawienie publikacji Ojca Piotra i kilka słów nowej książce – kliknij tutaj

1982-02-02-rekreacja-z-o-Piotrem-Rostworowskim-0381_10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl