...z miłości do książek

postanowiliśmy rozpocząć pisanie BLOGA, który jest kolejną inicjatywą, dzięki której będziecie na bieżąco z nowościami wydawniczymi, poczytacie sobie recenzje naszych książek, dowiecie się, co planujemy w najbliższej przyszłości, jako pierwsi otrzymacie informację o PROMOCJACH cenowych oraz obejrzycie relacje z wydarzeń, w których będziemy brać udział…

pozdrawia Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC

1
Wiele fragmentów „Homilii na księgę Ezechiela” może stać się inspiracją dla niemałej liczby współczesnych kaznodziejów, ale nie tylko dla nich, lecz także dla tych wszystkich, którzy szukają pogłębienia swego życia duchowego…
2
„Śpiew się kończy, ale kontemplacja pozostaje” Barwy chorału, ton czwarty / Targi Wydawców Katolickich w Warszawie
3
Tania książka // „Semiologia gregoriańska”, „Opowieści pielgrzyma”, „W chorale jest wszystko”
4
Doskonałość życia błogosławionego zamyka się w tych czterech stopniach [część 2] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza
5
„Takich słów nie ośmieli się wypowiedzieć żaden człowiek występny…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 2]
6
„I przemija, i trwa” – przemija świat, trwa dobroć Boga, ale i dobroć człowieka. Felietony ojca Leona Knabita OSB
7
Cztery stopnie duchowe [część 1] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza
8
Tania książka // „Aż po krańce ziemi. Rekolekcje wielkopostne”, „Biblia jak pocisk. Jak walczyć z myślami?”, „Modlitwa prowadząca do środka”
9
Leon Knabit OSB: „Małżeństwo katolików, związek mężczyzny i kobiety, ma być związkiem sakramentalnym. Tylko w takim małżeństwie powinny rodzić się dzieci”
10
„W czasie tej mo­dlitwy dusza tonie i omdlewa z miłości, a z Bogiem rozmawia poufale i czule jakby z własnym ojcem…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 1]

Wiele fragmentów „Homilii na księgę Ezechiela” może stać się inspiracją dla niemałej liczby współczesnych kaznodziejów, ale nie tylko dla nich, lecz także dla tych wszystkich, którzy szukają pogłębienia swego życia duchowego…

Homilie na księgę Ezechiela to bodaj najmniej znane dzieło papieża Grzegorza Wielkiego. Brak jego tłumaczenia, opracowań i artykułów w języku polskim, ale również dotycząca go bibliografia w literaturze obcojęzycznej jest skromna. Przyczyną tego stanu rzeczy może być mała ilość tłumaczeń Grzegorzowego dzieła na języki nowożytne oraz dość późne pojawienie się wydań krytycznych. Inną przyczyną braku zainteresowania[…]

więcej

„Śpiew się kończy, ale kontemplacja pozostaje” Barwy chorału, ton czwarty / Targi Wydawców Katolickich w Warszawie

Czas płynie, przynosi wiele słów i pytań, odejść i powrotów. Chorał wciąż trwa. Nieodmiennie inspiruje i wciąż jest nagrywany. Nic dziwnego, że ci, którzy śpiewają go codziennie – a takich miejsc na świecie jest, niestety, coraz mniej – czują się zobowiązani, by dzielić się jego niezwykłą mocą i pięknem. Oto w skrócie geneza proponowanej przez[…]

więcej

Tania książka // „Semiologia gregoriańska”, „Opowieści pielgrzyma”, „W chorale jest wszystko”

W tym tygodniu przesyłamy kolejne tytuły o 40% tańsze: Ofiara liturgiczna Acedia dziś Osiem duchów zła i sposoby walki z nimi Mój miły jest mi woreczkiem mirry (Pnp 1,13) Droga człowieka Modlitwa chrześcijańska Opowieści pielgrzyma Od bogów pogańskich do Boga żywego Semiologia gregoriańska W chorale jest wszystko

więcej

Doskonałość życia błogosławionego zamyka się w tych czterech stopniach [część 2] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza

Rekapitulacja Aby łatwiej zobaczyć wzajemne powiąza­­nie treści dłuższych wypowiedzi, zbierz­my zwięźle to co w nich najważniejsze. Zgo­­dnie z podanymi wyżej przykładami mo­­­żesz zauważyć, jak łączą się ze sobą na­wza­­jem wymie­nione stopnie, i jak jeden wy­­przedza drugi nie tylko czasowo, ale i przy­­­czynowo. Czytanie jako niby fundament występuje pierwsze. Ono podsunąwszy temat prowadzi nas do rozmyślania. Roz­myślanie[…]

więcej

„Takich słów nie ośmieli się wypowiedzieć żaden człowiek występny…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 2]

W drugiej prośbie, dusza doskonale czysta wyraża pragnienie aby jak najprędzej nadeszło królestwo jej Ojca. Poprzez „kró­les­two Boże” rozumiemy tutaj, przede wszyst­kim, nieustanne panowanie Chrystusa w duszach świętych, w których szatan pozbawiony został swojej władzy, przez wytępienie cuchnących wad, a Bóg zaczął w nich panować poprzez miły zapach cnót: czystości – po pokonaniu nieczystości, pokoju[…]

więcej

„I przemija, i trwa” – przemija świat, trwa dobroć Boga, ale i dobroć człowieka. Felietony ojca Leona Knabita OSB

Człowiek – homo sapiens, człowiek mądry. Być ludźmi, to zadanie dla nas wszystkich. I dlatego taki właśnie tytuł daliśmy pierwszemu zbiorowi artykułów zamieszczanych w czasopiśmie „Nasze Szlachetne Zdrowie”, wydawanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Mówi się o nich bonifratrzy – BONIfratres – a więc dobrzy bracia, czyli bracia i dobrzy, i mądrzy. Wczesnochrześcijański[…]

więcej

Cztery stopnie duchowe [część 1] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza

Wprowadzenie Starożytność chrześcijańska nie znała trakta­tów o mod­lit­wie jako ta­kich. Nawet dzieła no­sz­ą­ce taki tytuł – jak na przy­kład „O modlitwie” Ter­tul­iana, Ory­genesa, Cypriana – były w rzeczywis­toś­ci komen­ta­rza­mi do Pisma Świę­te­go, do Mod­litwy Pańskiej. Dopiero Średniowie­cze wprowa­dzi­ło roz­prawy na ten te­mat. Przeważnie były one dzieła­mi ówczes­nych mni­­chów. Pismo Świę­te nadal pozostało w cen­­trum uwa­gi. Dos­konale­nie[…]

więcej

Tania książka // „Aż po krańce ziemi. Rekolekcje wielkopostne”, „Biblia jak pocisk. Jak walczyć z myślami?”, „Modlitwa prowadząca do środka”

W tym tygodniu przesyłamy kolejne tytuły o 40% tańsze: Boże miłosierdzie Chrześcijańska medytacja Lectio Divina. Boże czytanie Bóg przemawia do duszy Mnisi – nie tylko ci święci… Miejsce Łaski Modlitwa ducha Modlitwa prowadząca do środka W szkole modlitwy Ojca Leona myśli na dobry dzień Wiara, nadzieja i miłość Pomiędzy grzechem a myślą Słuchaj… Refleksje liturgiczne Dwadzieścia[…]

więcej

Leon Knabit OSB: „Małżeństwo katolików, związek mężczyzny i kobiety, ma być związkiem sakramentalnym. Tylko w takim małżeństwie powinny rodzić się dzieci”

Tyle się mówi i pisze o konieczności naprawy i poprawy aktualnej rzeczywistości. Poszukajmy recepty u Jezusa. A On powiada: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18,3). I tu właśnie zaczyna się problem. O dziecku można pisać tomy, a ja chciałbym podzielić się z wami paroma moimi[…]

więcej

„W czasie tej mo­dlitwy dusza tonie i omdlewa z miłości, a z Bogiem rozmawia poufale i czule jakby z własnym ojcem…” Św. Jan Kasjan komentuje Modlitwę Pańską [część 1]

Podniesieni na poziom synostwa, rozpalmy raczej natychmiast w sobie miłość godną dobrych dzieci, która nie prosi o korzyść dla siebie, ale wszystkie swoje pragnienia skupia wokół chwały Ojca. Niech się święci imię Twoje! – wołajmy, potwierdzając, że jedynym naszym pragnieniem i radością jest Jego chwała, a my sami staramy się być naśladowcami Chrystusa, który powiedział:[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl