Publikacja Cassiana Folsoma OSB „Człowiek współczesny a liturgia” w wersji elektronicznej (e-book)

Na czym polega problem? Odpowiedź obraca się wokół wyrażeń „człowiek współczesny” i „epoka współczesna”. Wydaje się, że istnieje założenie, według którego człowiek współczesny ma potrzebę liturgii uwspółcześnionej, potrzebę radykalnie różną od potrzeb ludzi poprzednich epok, na którą starożytne formy liturgiczne nie potrafią odpowiedzieć. W rzeczy samej, reformy posoborowe próbowały dostosować starożytną liturgię do człowieka współczesnego (pytanie o dostosowanie człowieka współczesnego do liturgii starożytnej – jak się wydaje – nie zostało postawione). Czy jednak człowiek naszych czasów jest tak odmienny od swoich przodków? Jeśli chodzi o jego uwarunkowanie kulturowe moja odpowiedź brzmi: tak, jest bardzo odmienny. Jeśli chodzi o jego istotę, moja odpowiedź brzmi: nie; natura ludzka jest zawsze ta sama. Spróbujmy zatem pogłębić pytanie o człowieka współczesnego oraz o jego epokę (Cassian Folsom OSB)

Kup wersję elektroniczną (e-book)  |  Przeczytaj fragment

cassian_folsom_ebook

Gdyby język łaciński używany w liturgii był zrozumiały dla kapłana i dla ludu, wówczas piękno jego poezji i jego teologiczna precyzja stałby się instrumentem dającym przyjemność tak z punktu widzenia estetycznego, jak i intelektualnego. Łacina – będąc językiem z dziedzictwem artystycznym o niewiarygodnym pięknie – domaga się umysłu odpowiednio przygotowanego.

W najgorszym przypadku język ten nie był rozumiany ani przez kapłana, ani przez lud, prowadząc do swoistego rodzaju formalizmu, gdzie ważność zrozumienia intelektualnego została zminimalizowana, a modlitwa rytualna została zredukowana do uczucia.


Cassian Folsom OSB – mnich z amerykańskiego archiopactwa św. Meinrada i wykładowca liturgiki na Anselmianum, założył w Rzymie benedyktyńską wspólnotę Matki Bożej Sedes Sapientiae, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską w 1999 roku. 2 grudnia 2000 roku mnisi amerykańskiego pochodzenia przybyli do Nursji na zaproszenie arcybiskupa Spoleto-Nursji Riccardo Fontany. Autor publikacji  Człowiek współczesny a liturgia. Diagnoza, skutki i leczenie choroby toczącej liturgię rzymską.


Skorzystaj:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl