Relacja ze spotkania z Peterem Kwasniewskim. Dyskusja wokół książki „Kryzys i odrodzenie”

W spotkaniu oprócz autora wziął udział tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki, tłumacz książki, p. Piotr Kaznowski, oraz redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”, p. Paweł Milcarek. Na początku p. Kwasniewski wygłosił wykład o Matce Bożej jako wzorze otwartości na dary Boże, rysując analogię między jej postawą a postawą, jaką powinien zachowywać Kościół w stosunku do liturgii: posłusznego przyjmowania tego, co zostało dane od samego Boga.

Po wykładzie, wychodząc od tematu promowanej książki, uczestnicy spotkania wymienili opinie na jej temat oraz na temat aktualnej sytuacji w sferze liturgii Kościoła. O. Hiżycki zwrócił uwagę na konieczność zachowywania należytego szacunku wobec reform soborowych i wobec samego mszału bł. Pawła VI: liturgia, która dziś jest źródłem uświęcenia dla ponad miliarda katolików na świecie, jest zwykle sprawowana właśnie w formie zwyczajnej rytu rzymskiego, zgodnie z ustaleniami II Soboru Watykańskiego. P. Kwasniewski, w nawiązaniu do określonych rozdziałów swojej książki, analizował rozmaite aspekty reform liturgicznych, m.in. to, jakie długofalowe skutki może przynieść ograniczenie odniesień do postu i innych form ascezy, które według niego można odnotować po zestawieniu mszału opublikowanego po II Soborze Watykańskim z poprzednimi wydaniami tej księgi liturgicznej. Odpowiadał także na pytania uczestników spotkania, których interesowało samo pojęcie tradycji jako żywej rzeczywistości czy też pojawiający się w książce p. Kwasniewskiego termin „kartezjańskiej reformy” liturgii.

Po spotkaniu p. Kwasniewski podpisywał książki i rozmawiał z czytelnikami oraz sympatykami jego działalności naukowej i publicystycznej. Warto przywołać w tym miejscu słowa p. Milcarka, które zawarł w przedmowie do polskiego wydania książki Kryzys i odrodzenie: „nie powinniśmy już dyskutować tego, czy »starsza forma« [liturgii] ma prawo do dalszego istnienia i czy jej obecność może coś dać całemu Kościołowi. Teraz dyskutujemy na temat tego, co powrót tejże formy może dać i już daje Kościołowi, jego modlącym się członkom”.


Materiały dodatkowe:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl