Czytamy św. Jana Kasjana

1
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.7] – bojaźń, która rodzi się z wielkiej miłości
2
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.6] – różne stopnie doskonałości
3
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.5] – jak rozpoznać czy dusza jest już oczyszczona?
4
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.4] – miłość przemienia sługi w synów
5
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.3] – doskonałość tych, którzy wystrzegają się grzechów z miłości
6
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.2] – jak dojść i wytrwać na najwyższym stopniu miłości
7
Czytamy św. Jana Kasjana [cz.1] – trzy sposoby przezwyciężania wad

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.7] – bojaźń, która rodzi się z wielkiej miłości

Ten zaś, kto utwierdził się już w doskonałej miłości, powinien przejść na stopień jeszcze wyższy, to znaczy do szlachetnej miłosnej bojaźni, którą rodzi nie groza kary czy pragnienie nagrody, ale wielka miłość. Jest to bojaźń pełna troski i serdecznego uczucia, jaką syn żywi względem miłosiernego ojca, brat względem brata, przyjaciel względem przyjaciela lub mąż względem[…]

więcej

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.6] – różne stopnie doskonałości

Abba Cheremon: Przede wszystkim musimy pamiętać, że Pismo Święte wzywa naszą wolną wolę do różnych stopni doskonałości w zależności od stanu i przygotowania poszczególnej duszy. Nie mogło bowiem ukazywać wszystkim takiej samej korony doskonałości, skoro nie wszyscy posiadają jednakową cnotę, wolę i gorliwość. Z tego powodu Słowo Boże ustanowiło więc niejako różne stopnie i różne[…]

więcej

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.5] – jak rozpoznać czy dusza jest już oczyszczona?

Ten, kto ukocha cnotę miłością przed chwilą przeze mnie opisaną i wzniesie się do naśladowania Boga, przyoblecze się również w wyrozumiałą łagodność Pana i podobnie jak On będzie się modlił za swych prześladowców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oczywistym więc znakiem duszy nie oczyszczonej jeszcze z brudu wad jest brak współczucia i[…]

więcej

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.4] – miłość przemienia sługi w synów

Na taki stan zasłużyć sobie jednak może tylko ten, kto ufa w pomoc Boga, a nie polega zarozumiale na własnym wysiłku i pracy. Przejdzie on wówczas ze stanu bojaźni sługi i ze stanu nadziei najemnika (którego bardziej niż dobroć Ofiarodawcy interesuje sama nagroda), do stanu przybranego synostwa, gdzie nie będzie już ani bojaźni, ani pragnień,[…]

więcej

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.3] – doskonałość tych, którzy wystrzegają się grzechów z miłości

Istnieje wszak duża różnica pomiędzy tym, kto tłumi w sobie ogień wad obawiając się piekła czy spodziewając przyszłej nagrody, a tym, kto brzydzi się brudem grzechu i zdobywa czystość, kierując się miłością Boga i pragnieniem samej cnoty. Ten ostatni bowiem, nie wyczekuje obiecanej, przyszłej nagrody, lecz już teraz cieszy się w sercu dobrem, tak, że[…]

więcej

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.2] – jak dojść i wytrwać na najwyższym stopniu miłości

Ten, kto dąży do doskonałości, powinien więc najpierw przejść ze stopnia bojaźni na wyższy stopień nadziei. Jeśli ów pierwszy stopień słusznie nazywamy stopniem sług, bo odnoszą się do niego słowa: Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono [mówcie]: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy”, to ten drugi możemy nazwać stopniem najemników, którzy spodziewają się zapłaty. Istotnie, kto osiągnął ten[…]

więcej

Czytamy św. Jana Kasjana [cz.1] – trzy sposoby przezwyciężania wad

Błogosławiony Cheremon odpowiedział wówczas: „Trzy rzeczy powstrzymują ludzi od poddania się wadom: bojaźń przed piekłem lub przed doczesnymi prawami, nadzieja i pragnienie Królestwa Niebieskiego, umiłowanie dobra czyli miłość samej cnoty. To, że bojaźń chroni od skażenia wadami, stwierdza wyraźnie Pismo Święte w zdaniu: Bojaźń Pańska nienawidzi zła. Podobnie przed napaścią wad zabezpiecza nadzieja, albowiem: Nie[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl