filokalia

1
„Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta”. Wybór z I tomu „Filokalii”
2
Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.2] – łaska Boża a przykazania
3
Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.1] – o prawie duchowym
4
Książka najbardziej pożyteczna dla duszy – „FILOKALIA. Teksty o modlitwie serca”
5
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.5] – sentencje duchowe Diadocha z Fotyki (ok. 400 – ok. 485)
6
Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.1] – sentencje duchowe Jana z Karpatos (VII w.)
7
Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.5]
8
Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.4]
9
Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.1]
10
Interesuje Cię temat MODLITWY SERCA? Pragniesz modlić się nieustannie? Zobacz co warto przeczytać…

„Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta”. Wybór z I tomu „Filokalii”

Oddajemy do rąk Czytelników teksty autorstwa Pseudo-Antoniego Wielkiego i Izajasza Anachorety. Niniejszy tom to owoc rozpoczętego procesu całościowego, pierwszego w Polsce tłumaczenia Filokalii, antologii pism duchowych (IV – XV wiek) zredagowanej w XVIII w. przez św. Makarego z Koryntu i św. Nikodema Hagiorytę. Pod imieniem Pseudo-Antoniego Wielkiego Filokalia przekazuje nam tekst jakiegoś nieznanego starożytnego filozofa, oczytanego w tekstach stoickich i[…]

więcej

Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.2] – łaska Boża a przykazania

an chciał pokazać, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich przykazań, ale przyjęcie za synów jest łaską udzieloną ludziom przez wylanie Jego Krwi. Powiedział On bowiem: Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, tak mówicie i wy: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Królestwo niebieskie nie jest nagrodą za uczynki, ale łaską Pana przygotowaną dla[…]

więcej

Sentencje duchowe z „Filokalii” [cz.1] – o prawie duchowym

rzede wszystkim wiemy, że Bóg jest początkiem, pośrednikiem i celem wszelkiego dobra. Nie można bowiem czynić dobra albo wierzyć inaczej, jak tylko w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym. szelkie dobro jest darowane przez Pana. Kto w to wierzy, nie straci go. Mocna wiara to wieża warowna, a dla wierzącego Chrystus jest wszystkim. szelkie twoje zamierzenia[…]

więcej

Książka najbardziej pożyteczna dla duszy – „FILOKALIA. Teksty o modlitwie serca”

Mało jest książek, które są równe Filokalii. Tym większa radość, że pozycja ta znowu jest dostępna. Jeszcze większa radość z powodu planów wydawnictwa Tyniec, które przewidują opublikowania całości tego dzieła (aby uzmysłowić sobie rozmiar pracy, która czeka na zespół wydawniczy, przypomnę tylko, że edycja ta będzie liczyć ponad 2 000 stron!). Co to jednak jest[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.5] – sentencje duchowe Diadocha z Fotyki (ok. 400 – ok. 485)

iedy nasz umysł świadomie zaczyna doznawać pociechy Ducha Świętego, wówczas szatan także pociesza duszę jakimś odczuciem fałszywej słodyczy. Jeżeli umysł, poprzez głęboką pamięć, mocno trzyma się świętego Imie­nia Pana Jezusa oraz użyje tego świętego i chwalebnego Imienia jako broni przeciw złudzeniom, wówczas uwodziciel wycofuje swe przebiegłe zamiary, ale natychmiast atakuje duszę w otwartej walce. Umysł jednak,[…]

więcej

Najpiękniejsze fragmenty z „Filokalii” [cz.1] – sentencje duchowe Jana z Karpatos (VII w.)

dy mnożą się pokusy, zdarza się, że człowiek, chociaż jest gorliwy, schodzi z dobrej drogi. Odstępuje od zasad, gdyż, jak mówi Pismo, znikła cała jego mądrość i umiejętność. A to nas uczy, by nie ufać sobie samemu, i by nie chełpić się jak Izrael mówiąc: To moja ręka mnie wybawiła. Miej jednak nadzieję, że zostaniesz[…]

więcej

Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.5]

Modlitwą serca, czystą i niezmąconą jest ta, z której, jak się mówi, pojawia się ciepło w sercu, zgodnie ze słowami: Serce w mym wnętrzu rozgorzało i podczas mego rozważania zapłonął w nim ogień (Ps 39,4). Jest to ogień, jaki Pan Jezus Chrystus przyszedł rzucić na ziemię naszych serc, które najpierw były pełne cierni z powodu[…]

więcej

Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.4]

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. Poprzez zwrot: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, całkowicie kieruje ona i wznosi umysł, w sposób duchowy i bez słów, do Pana Jezusa Chrystusa, którego przywołuje w pamięci. Przez wyrażenie zaś: zmiłuj się nade mną, umysł zawraca[…]

więcej

Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kalikst i Ignacy Ksantopuloi radzą… [cz.1]

Początkiem wszelkiego miłego Bogu działania jest pełne wiary wzywanie zbawczego Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On sam bowiem powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). Łączy się z tym pokój, bo, jak napisano, należy modlić się bez gniewu i złości (1 Tm 2,8); następnie – miłość, albowiem Bóg jest miłością, a kto trwa[…]

więcej

Interesuje Cię temat MODLITWY SERCA? Pragniesz modlić się nieustannie? Zobacz co warto przeczytać…

Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, podobnie jak sami mnisi opactwa tynieckiego, stara się szerzyć wiedzę o modlitwie Jezusowej, ukształtowanej w ciągu wielu stuleci modlitewnej praktyce zwyczajowo kojarzonej ze Wschodem chrześcijańskim, lecz również odciskającej swój ślad na Zachodzie. Przez lata zajmowania się tematem udało się nam przygotować szereg publikacji z nurtu duchowości hezychastycznej (gr. hesychía oznacza ‘wyciszenie’). U[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl