kamienie do mozaiki

1
Elementarz pobożności, czyli o psałterzu słów kilka…
2
Czy mnisi potrafią pokochać księgi? O cnocie czytania…
3
Mnisi, mniszki, monastycyzm, czyli „Kamienie do mozaiki” Pawła Sczanieckiego OSB

Elementarz pobożności, czyli o psałterzu słów kilka…

Wśród książek pobożnych jedne mówią o Panu Bogu, inne — jakże ciekawe — zwracają się bezpośrednio do Pana Boga. Są to modlitewniki z psałterzem na czele. On to bowiem był z dawien dawna ele­mentarzem dla nauki modlitwy. Jego udokumentowana historia w Pol­sce rozciąga się na całe tysiąclecie, odkąd przeszczepiono tu zwyczaj chrześcijański. Psałterz więc towarzyszył[…]

więcej

Czy mnisi potrafią pokochać księgi? O cnocie czytania…

Hanna Malewska w powieści pt. Przemija postać świata przedsta­wiła Italię za czasów św. Benedykta. Mnisi ukazują się tam na tle chaosu, który wywołały wojny ostrogockie. W dramacie pierwszą ro­lę gra Kasjodor. Ludzkie nadzieje zawiodły, ale on chce ratować Rzym, kulturę, piśmiennictwo rękoma mnichów. W takim kontekście pojawia się pytanie: „Czy mnisi potrafią pokochać księgi?”. Miał[…]

więcej

Mnisi, mniszki, monastycyzm, czyli „Kamienie do mozaiki” Pawła Sczanieckiego OSB

Przypowieść o ziarnku gorczycy stosuje się także do Reguły św. Be­nedykta. Ten czcigodny tekst powstawał na Monte Cassino jako owoc lektury, modlitwy, doświadczeń i przemyśleń. Stopniowo wyrosła z te­go cała literatura monastyczna: żywot Zakonodawcy i innych mni­chów, ich nauki, komentarze, traktaty, modlitwy, utwory historiograficzne, filozoficzne — słowem, cały ich literacki dorobek. Zjawis­ko to ma dzisiaj[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl