lectio divina w tradycji monastycznej

1
Lectio Divina w tradycji monastycznej. Metody czytania Pisma Świętego

Lectio Divina w tradycji monastycznej. Metody czytania Pisma Świętego

Czytanie Pisma Świętego weszło w sam trzon tra­dycji monastycznej. Życie pierwszych mni­chów upływało w nieustannym obco­waniu z Księ­gami Świętymi. Jedno zda­­­nie z Ewangelii na­­wróciło św. Antoniego, słowa Pisma Świętego wy­­tyczały jego po­stępowanie, formowały całą je­go ducho­wość, jak i wszystkich mnichów pustyń egip­­­skich, syryjskich czy palestyńskich. Czy­tać mieli, w miarę możności, wszyscy mnisi św. Pa­cho­­miusza. To[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl