Małgorzata Borkowska OSB

1
„Słabego zdrowia, niezdolny do wyczynowej ascezy zewnętrznej, prowadzony był drogą ascezy serca, ćwiczenia się w pokorze i posłuszeństwie…” Doroteusza z Gazy dzieje duszy
2
Małgorzata Borkowska OSB: „… wciąż kogoś upominała i wszyscy, z wyjątkiem samego upominanego, na ogół uznawali, że trafnie, ale właśnie ten upominany bardzo często był innego zdania – i w ogóle po co baba wtrąca się w nie swoje sprawy?” Poznaj historię Mechtyldy z Magdeburga
3
„Mniszki”, „Twarze Ojców Pustyni”, „Od Radegundy do Julianny”. Trylogia s. Małgorzaty Borkowskiej OSB
4
„Smutne bagienko ludzi zbyt leniwych, żeby się buntować, ale i żeby iść naprzód…” Małgorzata Borkowska OSB o pracy nad publikacją „Mniszki” (część 2)
5
„Samą przygodą było zetknięcie się z żywymi ludźmi, którzy w miarę szperania zaczynali jak gdyby budzić się i poruszać…” Małgorzata Borkowska OSB o pracy nad publikacją „Mniszki” (część 1)
6
Dwa, nowe e-booki s. Małgorzaty Borkowskiej: „Białe i bure”, „Materiały do monastycznej formacji zakonnej w zgromadzeniach żeńskich”
7
„Przyszłyśmy tu dla Niego. Jakakolwiek inna motywacja prędzej czy później rozsypie się i nie wytrzyma…” Siostra Małgorzata Borkowska OSB „Materiały do monastycznej formacji zakonnej w zgromadzeniach żeńskich”
8
Wielkie, masowe dążenie do życia ewangelicznego… Małgorzata Borkowska OSB „Białe i bure. Historia życia monastycznego w dużym skrócie”
9
Uwagi monastyczne o psalmie 119 czyli „Petronela” i „Marcybella” Małgorzaty Borkowskiej OSB
10
„Wiadomo, że szatan istnieje i działa, ale znam księży, którzy robią mu naprawdę zbyt wielki zaszczyt, poświęcając mu aż tyle uwagi. Jakby nie pamiętali, że Bóg jest i ważniejszy, i ciekawszy.” Małgorzata Borkowska OSB po raz drugi apeluje do duchownych panów…

„Słabego zdrowia, niezdolny do wyczynowej ascezy zewnętrznej, prowadzony był drogą ascezy serca, ćwiczenia się w pokorze i posłuszeństwie…” Doroteusza z Gazy dzieje duszy

Doroteusz z Gazy, opat i autor zbioru nauk, popularnego w Kościele zarówno Wschodnim, jak i Zachodnim, żył (jak to udało się ostatecznie ustalić dopiero w naszych czasach) w wieku VI. Nikt nie spisał jego biografii, zachowała się jednak korespondencja jego duchowych mistrzów, Barsanufiusza i Jana, w której udało się zidentyfikować około setki listów skierowanych do[…]

więcej

Małgorzata Borkowska OSB: „… wciąż kogoś upominała i wszyscy, z wyjątkiem samego upominanego, na ogół uznawali, że trafnie, ale właśnie ten upominany bardzo często był innego zdania – i w ogóle po co baba wtrąca się w nie swoje sprawy?” Poznaj historię Mechtyldy z Magdeburga

Jest w życiu duchowym Kościoła pewien rytm, jakby pulsowanie, które sprawia, że podczas gdy każde pokolenie odkrywa na nowo stare prawdy, każda z tych prawd ma swoje epoki triumfu i epoki przyćmienia. Chociaż powiada Chesterton, że zdrowe społeczeństwo tworzy prawa, a chore je obala, można i w tworzeniu praw przekroczyć miarę tak, że to się[…]

więcej

„Mniszki”, „Twarze Ojców Pustyni”, „Od Radegundy do Julianny”. Trylogia s. Małgorzaty Borkowskiej OSB

Przedstawiamy wznowienie trylogii s. Małgorzaty Borkowskiej. Na cykl składają się następujące publikacje: Mniszki, która zawiera szkice biograficzne polskich benedyktynek z XVI i XVII wieku; Twarze Ojców Pustyni, zbiór szkiców o najdawniejszych pustelnikach chrześcijańskich. Tom trzeci Od Radegundy do Julianny mówi o mało u nas znanych postaciach świętych kobiet, zakonnic żyjących w wiekach od VI do XIV. Mniszki Jakże archiwa[…]

więcej

„Smutne bagienko ludzi zbyt leniwych, żeby się buntować, ale i żeby iść naprzód…” Małgorzata Borkowska OSB o pracy nad publikacją „Mniszki” (część 2)

Pora już jednak przejść od tego ogólnego wstępu do dokładnego określenia czasu i miejsca akcji. A zaczęło się wszystko dosłownie od eksplozji. Jak wiadomo, nauka Lutra i Kalwina, szerząca się w Polsce w wieku XVI, potępiała między innymi życie zakonne; Luter, sam ongiś zakonnik augustiański, jakoś dziwnie pojął był swoje powołanie, skoro ostatecznie doszedł do[…]

więcej

„Samą przygodą było zetknięcie się z żywymi ludźmi, którzy w miarę szperania zaczynali jak gdyby budzić się i poruszać…” Małgorzata Borkowska OSB o pracy nad publikacją „Mniszki” (część 1)

Jakże archiwa wciągają! Zaczęło się wszystko od tego, że dostałam zadanie ustalenia liczebności polskich klasztorów mojego zakonu – to jest benedyktynek – w wiekach od XVI do XIX. Praca wymagała spisania wszystkich zakonnic i okazała się mrówcza, albo – jeśli kto woli – benedyktyńska. Bo istnieją wprawdzie w klasztorach specjalne księgi, gdzie zapisuje się wstąpienia,[…]

więcej

Dwa, nowe e-booki s. Małgorzaty Borkowskiej: „Białe i bure”, „Materiały do monastycznej formacji zakonnej w zgromadzeniach żeńskich”

Nie tak dawno udostępniliśmy 10 nowych e-booków, do oferty dołączają dwie publikacje s. Małgorzaty Borkowskiej: Białe i bure. Historia życia monastycznego w dużym skrócie oraz Materiały do monastycznej formacji zakonnej w zgromadzeniach żeńskich. Białe i bure. Historia życia monastycznego w dużym skrócie Ta książka powstała jako cykl wykładów, wygłoszony do nowicjuszek różnych wspólnot benedyktyńskich, żeby im dać pojęcie o[…]

więcej

„Przyszłyśmy tu dla Niego. Jakakolwiek inna motywacja prędzej czy później rozsypie się i nie wytrzyma…” Siostra Małgorzata Borkowska OSB „Materiały do monastycznej formacji zakonnej w zgromadzeniach żeńskich”

Żeby móc mówić o powołaniu, trzeba założyć istnienie dwóch osób: Wołającego i woła­nej. Nie można przecież powołać siebie samej. Ludzie często używają słowa „powołanie” na oznaczenie zawodu, do którego ktoś ma szczególne zdolności i zamiłowanie; mówi się na przykład „lekarz z powołania”, nie robiąc żadnej aluzji do Boga, po prostu dla wyrażenia po­stawy takiego człowieka.[…]

więcej

Wielkie, masowe dążenie do życia ewangelicznego… Małgorzata Borkowska OSB „Białe i bure. Historia życia monastycznego w dużym skrócie”

Któż by dzisiaj interesował się mnichami? Może tylko jako czymś egzotycznym, reliktem minionej epoki albo czymś, co można spotkać jedynie w jakimś skansenie. Ale żeby jeszcze napisać na temat mnichów książkę – i to taką skierowaną do jak najszerszego kręgu odbiorców – trzeba wyjątkowej odwagi i determinacji. Albo po prostu trzeba być… siostrą Małgorzatą Borkowską,[…]

więcej

Uwagi monastyczne o psalmie 119 czyli „Petronela” i „Marcybella” Małgorzaty Borkowskiej OSB

Jeżeli zakonnica czuje się nieszczęśliwa, może powinna by sprawdzić, jak zachowuje prawo Pańskie. Oczywiście w tym momencie siostra Petronela odpowiada natychmiast, że nieszczęśliwa jest nie dlatego, że sama nie zachowuje prawa, ale dlatego, że go nie zachowuje jej otoczenie. Nie jest winowajczynią, tylko ofiarą cudzych win i wykroczeń przeciw prawu Bożemu. Ale psalmista nie mówi:[…]

więcej

„Wiadomo, że szatan istnieje i działa, ale znam księży, którzy robią mu naprawdę zbyt wielki zaszczyt, poświęcając mu aż tyle uwagi. Jakby nie pamiętali, że Bóg jest i ważniejszy, i ciekawszy.” Małgorzata Borkowska OSB po raz drugi apeluje do duchownych panów…

Jeśli szukamy prawdy Bożej, powstaje zaraz problem, gdzie jej mamy szukać. Nasza młodzież wychowywana jest na lekturze Pisma św., i to bardzo dobrze; ale od kapłanów wiecznie się słyszy „Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny…”, „Matka Boża powiedziała w Fatimie…” Czasami odnoszę wrażenie, że edukacja seminaryjna odsuwa kleryków od Biblii, która okazuje się niejasną mieszaniną legend (jakkolwiek[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl