Piotr Rostworowski OSB

1
„Czasem ludzie czekają, aż będą mieli zupełną pewność, a tę zupełną pewność można mieć przez to, że się idzie…” Piotr Rostworowski o powołaniu
2
Bogu wolno zniżać się do nas, ale nam nie wolno mniej Go przez to wielbić [odcinek 4] Piotr Rostworowski o Eucharystii
3
Nasze cierpienie jest osłodzone, ma coś z Chrystusa, jest jednoczące [odcinek 3] Piotr Rostworowski o Eucharystii
4
Odsuwanie się z powodu słabości – to najzłośliwsza pokusa szatana [odcinek 2] Piotr Rostworowski o Eucharystii
5
Wielu ludzi to duchowe głodomory [odcinek 1] Piotr Rostworowski o Eucharystii
6
Praktyczne zalecenia i rozważania o różnych teoriach modlitwy [cz.5]
7
II tom serii Ojca Piotra Rostworowskiego pt. „Wytrwale kochaj Boga” – NOWOŚĆ

„Czasem ludzie czekają, aż będą mieli zupełną pewność, a tę zupełną pewność można mieć przez to, że się idzie…” Piotr Rostworowski o powołaniu

1. Trzeba, by sumienie było delikatne, żeby nie zagłuszyć jego głosu, i aby było coraz mocniejsze, aż przyjdzie dzień, że będziemy znali wolę Bożą. 2. Naszym nieszczęściem jest, że nie umiemy się zmobilizować do wierności łasce. Wtedy szlibyśmy równym krokiem, czyniąc to, czego Bóg od nas chce i czego my też właściwie chcemy. Pan Bóg[…]

więcej

Bogu wolno zniżać się do nas, ale nam nie wolno mniej Go przez to wielbić [odcinek 4] Piotr Rostworowski o Eucharystii

Kto pożywa Ciała Mego i pije Krew Moją we Mnie mieszka, a Ja w nim (J 6,56). Cechą charakterystyczną życia chrześcijańskiego jest to, że zakorzenia się ono w sakramencie, płynie z sakramentalnego udziału w Chrystusie, jest rozwinięciem łaski sakramentalnej. Życie chrześcijańskie nie jest rozwinięciem potencjalnych możliwości naszego ducha, ale rozwinięciem przyjętej łaski, dojściem do głosu[…]

więcej

Nasze cierpienie jest osłodzone, ma coś z Chrystusa, jest jednoczące [odcinek 3] Piotr Rostworowski o Eucharystii

Jest to Sakrament najważniejszy, dokoła którego inne się skupiają. W nim zawiera się pełnia. Eucharystia zawiera: Odkupienie, tajemnicę Zmar­twychwstania, tajemnicę Kościoła, tajemnicę życia przyszłego, porównaną w Ewangelii do uczty, dzięki której już tu żyję Bogiem. Pan Jezus powiedział: To czyńcie na Moją pamiątkę (Łk 22,19). To znaczy, że Pan Jezus chce, abyśmy pamiętali. Jest to[…]

więcej

Odsuwanie się z powodu słabości – to najzłośliwsza pokusa szatana [odcinek 2] Piotr Rostworowski o Eucharystii

Tajemnica Eucharystyczna zawiera w sobie wszystkie tajemnice Chrystusowe. Pan Jezus powiedział: To czyńcie na Moją pamiątkę (Łk 22,19). Mamy pamiętać zawsze o tym, że Bóg za nas umarł. Pamiętać o wielkiej miłości. Łamanie chleba ma nam przypominać, że Chrystus za nas złamał się na krzyżu. Przez to umieranie zbliżamy się do zjednoczenia z Bogiem. Eucharystia[…]

więcej

Wielu ludzi to duchowe głodomory [odcinek 1] Piotr Rostworowski o Eucharystii

Eucharystia święta ma człowiekowi przypominać, że Bóg za niego umarł z miłości. Dobry chrześcijanin opiera swoją nadzieję i swoje życie nie na własnej jakiejś sprawiedliwości, ale na fakcie, że Bóg za niego umarł z miłości. Ten fakt rozwiązuje mu całkowicie problem cierpienia. On rozumie, że przez Eucharystię jego cierpienia nie są tylko zwykłą ludzką udręką,[…]

więcej

Praktyczne zalecenia i rozważania o różnych teoriach modlitwy [cz.5]

Problem oschłości w modlitwie jest zawsze aktualny, a w czasach obecnych może jeszcze bardziej aktualny niż dawniej, bo dzisiejszy styl życia wysusza źródła modlitwy. By rozważyć problem oschłości, trzeba najpierw zdać sobie sprawę z tego, że w pewnej mierze oschłość jest stanem normalnym na tej ziemi, bo żyjemy w stanie wiary. Gdy Pismo chce nam[…]

więcej

II tom serii Ojca Piotra Rostworowskiego pt. „Wytrwale kochaj Boga” – NOWOŚĆ

Ojcu Piotrowi przyszło głosić konferencje w bardzo trudnym czasie. W kraju trwał stan wojenny, przyszłość była niepewna, brakowało wszystkiego. Stąd charakter jego wypowiedzi: stanowczy i konkretny, a jednocześnie niosący pokój i nadzieję. W tekście pojawiają się odniesienia do ówczesnej sytuacji polityczno – społecznej, które pozostawiliśmy bez zmian. Tekst konferencji zachował się w formie maszynopisu. Staraliśmy[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl