„Wszelka przesada pochodzi od diabła”. Poznaj mądrość Ojców Pustyni „Abba, powiedz mi słowo. Wybór apoftegmatów”

Książka Abba powiedz mi słowo… s. Małgorzaty Borkowskiej OSB ukazała się już w naszym wydawnictwie jako jedenasty tomik w serii „Z Tra­dycji Mniszej”. To wspaniałe popularne wprowadzenie w duchowość mnichów egipskich zachęca do lektury samych apoftegmatów Ojców Pustyni. W naszym wydawnictwie ukazały się ich cztery zbiory. Najwcześniej ukazała się Kolekcja alfabetyczna (tak zwany Alfabetikon). Ten sam zbiór nazywany jest czasem Księgą Starców (z greckiego Gerontikon). Istnieje kilka wydań tego zbioru. W naszym wydawnictwie ukazał się jako czwarty tom serii „Źródła Monastyczne”. Jako drugi tom Apoftegmatów Ojców Pustyni ukazała się u nas Kolekcja systematyczna (Źródła Monastyczne tom 9). Trzeci tom to Apoftegmaty Ojców Pustyni. Zbiory etiopskie (wybór). Mniejsze zbiory greckie. Zbiory łacińskie. Opowiadania dla duszy pożyteczne: Pawła z Monemwazji, Jana Moschosa (wybór) (Źródła Monastyczne tom 56). I czwarty tom: Apoftegmaty Ojców Pustyni. Zbiór anonimowy wydany przez François Nau (Źródła Monastyczne tom 64).

Same kolekcje apoftegmatów częściowo się pokrywają. Twórcy poszcze­gólnych zbiorów czerpali z podobnych źródeł, redagując swoje zbiory według innego porządku, czasami podawali inną redakcję tego sa­mego apoftegmatu. Każda kolekcja ma jednak swoje oryginalne, niepow­tarzalne sentencje Ojców Pustyni. Trudno zatem zwykłego czy­tel­ni­ka odsyłać do wszystkich zbiorów, tym bardziej że obecnie nie ma wszy­st­kich przetłumaczonych, a wcześniej wydane nie zawsze są osiągalne. W tej sytuacji ks. prof. Marek Starowieyski, redaktor polskiego tłu­ma­cze­nia poszczególnych tomów apo­fteg­matów, zaproponował, aby wy­ko­rzy­stać wybór najlepszych apoftegmatów, jaki pod tytułem Abba powiedz mi słowo wydał o. Lucien Regnault OSB, mnich z Solesmes, świa­to­wej sławy wydawca poszczególnych zbiorów apoftegmatów i ich fran­cus­kich przekładów. Postanowiliśmy zatem połączyć dwie książeczki o tym samym tytule w jedną całość, dając czytelnikowi zarówno znako­mity wstęp do duchowości Ojców Pustyni jak wybór samych apofteg­ma­tów z wszystkich zbiorów ułożony według pytań zadawanych Ojcom.

grafika_2

Skorzystaj:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl